Virtuální klávesnice na snadno zapamatovatelné adrese KlávesniceKLAVESNICE.info

Nejčastěji používané:

… a další klávesnice k seznamu podporovaných jazyků viz. níže

S pomocí virtuální klávesnice můžete psát znaky různých národních abeced při rozložení kláves na které jste zvyklí, kdekoliv bez ohledu na použitou hardwarovou klávesnici. Virtuální klávesnici na snadno zapamatovatelné adrese Klavesnice.info můžete použít kdekoliv, ať už se nacházíte v internetové kavárně, u zákazníka nebo na návštěvě.

Na virtuální klávesnici můžete psát s využitím myši, kdy na požadovanou klávesu kliknete nebo přímo s pomocí vaší klávesnice (nezáleží na tom zda je ruská, česká nebo jiná). Pokud používáte klávesnici, pak je stisknutí jednotlivých kláves animováno. Klavesnice.info lze použít i při výuce psaní všemi deseti bez koukání na klávesnici (psaní zpaměti).

Práce s klávesnicí:

… další v přípravě.

Pohyb kurzoru a označování textu

Hlavní metodou k umístění kurzoru kde potřebujeme je najet myší na požadované místo a zmáčknout levé tlačítko myši. Každý také umí kurzorem pohybovat pomocí šipek na klávesnici. Takto ovládá kurzor většina uživatelů, není totiž potřeba mít speciální znalosti a je to intuitivní. Pokud s textem pracujete častěji, je dobré se naučit více používat klávesnici a zapamatovat si pár jednoduchých triků.

Pokud se naučíte dobře ovládat kurzor a zvládnete několik fíglů s označováním / výběrem textů, pak výrazně stoupne vaše výkonnost.

Home, End, PageUp, PageDown

O těchto klávesách slyšel každý uživatel počítače, v praxi je ale používá málo kdo. Při práci s textem vás End posune na konec řádku a Home na jeho začátek. Kombinace CTRL+END vás posune na konec rozepsaného textu a CTRL+END na jeho konec. PageUp a PageDawn vás posouvá mezi stránkami - to jen na připomenutí.

Kombinace CTRL a šipky

Pokud stiskneme Control (CTRL) a zároveň šipky doleva a doprava, pak se kurzor pohybuje daným směrem tak, že skáče na začátek jednotlivých slov, což zrychluje pohyb na řádce a pomáhá s doplňováním slov v rozepsaném textu.

Kombinace Shift a šipky při označování textu

Když zmáčknete klávesu Shift a zároveň pohybujete šipkami, tak označíte text od původního umístění kurzoru směrem daným pohybem šipek. Zmáčknutím Shift si vlastně počítač zapamatuje původní pozici kurzoru a následný pohyb šipkami (nebo jak bude popsáno dále) nerealizuje jako pohyb kurzoru, nýbrž jako změn oblasti označení.

Shift při označování myší

Pokud zmáčkneme Shift a následně klikneme někam v textu myší, pak se označí oblast od kurzoru po místo kliknutí. Toto je super trik, jeho užitečnost se projeví, když potřebujete označit blok textu na několika stránkách. To uděláte tak že kliknete na začátek bloku který chcete vybrat, kolečkem myši nebo scrollbarem se přemístíte tam, kde chcete blok ukončit, stiskněte Shift a klikněte myší na místo ukončení výběru.

Shift při označování shrnutí

Výše uvedené a použití Shift je možno různě kombinovat.


A tak dále. Už chápete?

Ideální je, když si možnosti vyzkoušíte a zapamatujete si ty, které vám nejvíce vyhovují, pro které máte praktické uplatnění. Pochopení výběru textů vám usnadní, když si představíte, že kurzor je vlastně také výběr s začátkem a koncem je v jednom místě. Naopak výběr je vlastně roztažený kurzor.

Výběr / označování opakovaným klikáním myší

Kliknutím myší na místo umístíte kurzor (označíte bod, místo), když kliknete 2x po sobě označíte slovo, 3x větu, 4x odstavec. Velmi užitečný návyk.

Práce s označeným textem

Kopírování, vyjmutí,, vkládání textů pomocí klávesových zkratek

Připomínky, opravy a nápady k tomuto textu můžete vkládat do diskuse.